AGNIESZKA STROJNA
ur. w 1990 roku, Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011-2016). Dyplom z malarstwa pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Rysińskiego. Aneks do dyplomu zrealizowany 
w pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych pod kierunkiem prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2014 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej u dr. hab. Grzegorza Mroczkowskiego. 
  Wyróżniona na I Międzynarodowym Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół   Artystycznych w Katowicach. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.